O knihovně

  • Knihovna v Hrubém Lesnově byla založena v roce 1950-51 paní učitelkou Julií Nýdrlovou, která zde učila na ZŠ v Hrubém Lesnově. Knihovna byla v této škole. V roce 1953 jmenovaná učitelka odešla a knihovnu převzala paní Vlasta Krausová, bytem Hrubý Lesnov čp. 15. 

  • V současné době je knihovna umístěna v budově obecního úřadu.Její služby využívají nejen místní občané, ale i chataři a chalupáři, kteří v regionu během roku pobývají. Knihovna je v malé obci se 125 obyvateli, v současné době se s výstavbou nových domů snižuje i věkový průměr obyvatel Cetenov a současně i uživatelů služeb knihovny. Po přestěhování do vhodnějších prostor knihovna získala dvě místnosti, které slouží i jako místo pro setkávání obyvatel obce.

  • Fond knihovny je tvořen 2617 svazky pro všechny věkové kategorie a průběžně je doplňován novými knihami a soubory knih z výměnného fondu KVK v Liberci. Nabídka knih je tedy dostatečná, čtenáři mají navíc k dispozici i 5 titulů časopisů.

  • V roce 2012 získala obec Cetenov dotaci z MK ČR na zahájení automatizace Obecní knihovny v Cetenově. Z této dotace byl zakoupen nový PC, monitor, tiskárna, nový PC stůl a knihovní systém CLAVIUS. Cílem  bylo  zautomatizovat pracovní postupy spojené s poskytováním knihovnických služeb v AKS Clavius.