Aktuality

  • Obec Cetenov se zapojila do Projektu Krajské vědecké knihovny v Liberci pod názvem "Připojení knihoven okresu Liberec do regionálního knihovního systému Clavius REKS". Účast v projektu přinese knihovně a tím i čtenářům několik výhod, nejpodstatnější je zpřístupnění on-line katalogu po celý týden bez omezení, čtenáři si mohou najít potřebnou literaturu z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu.  
  • Během příštích měsíců bude dokončeno zpracování fondu v počítači a čtenářům nabídneme půjčování prostřednictvím čárových kódů, kterými jsou označeny všechny knihy v knihovně.  
  • Věříme, že čtenáři knihovny všechny tyto změny, které vedou k modernizaci knihovny v naší malé obci uvítají  a knihovna se stane  místem, které budou rádi navštěvovat.